Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Studenckie Uwielbienia w Katedrze

Studenckie Uwielbienia w Katedrze odbywają się raz w miesiącu w niedzielę o 20.00 w Archikatedrze w Łodzi.

Studencka Wspólnota Uwielbieniowa składa się z 5 diakonii:
- modlitwy
- liturgiczna
- muzyczna
- tańca
- techniczna.

Spotkania Studenckiej Wspólnoty Uwielbieniowej odbywają się raz w miesiącu w sobotę (dzień przed uwielbieniem). Zaczynamy o 8.00 Mszą Świętą w kaplicy DA5, potem wspólne śniadanie i próba do Studenckiego Uwielbienia w Katedrze

wspolnota