Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Sakramenty

Sakrament pokuty.

Do spowiedzi można przystąpić na dwa sposoby:

1. Umówić się z duszpasterzem na spowiedź pisząc na fanpage duszpasterstwa lub bezpośrednio do księdza duszpasterza.

2. Przyjść na Strefę Kiss&Drive, czyli do naszej kaplicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00 oraz 17.00 – 18.30. W tym czasie zawsze jest dostępny jeden z naszych duszpasterzy.

Ponadto sakrament pokuty jest sprawowany w każdą niedzielę podczas mszy akademickiej.

W przypadku nieobecności kapłana w konfesjonale podczas Kiss&Drive, prosimy o telefon.
Numery do naszych księży podane są w zakładce „Kontakt”.

Eucharystia

Msza Św. jest sprawowana codziennie w godzinach podanych w planie tygodniowym duszpasterstwa.

Jeśli masz specjalną intencję, w której chcesz, by była sprawowana msza, napisz do duszpasterza lub powiedz z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.