Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Czym jest duszpasterstwo akademickie?

Duszpasterstwo Akademickie jest obecnością Kościoła w środowisku akademickim. Dla wierzących jest wspólnotą wiary, dla poszukujących możliwością spotkania i stawiania pytań, dla niewierzących znakiem miłości Boga. Stąd wielkie wezwanie do autentyzmu, do budowania na skale, którą jest Chrystus. Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich i od uczestniczących w nich zależy nasz program. Przez modlitwę i różne zaangażowania budujesz to, co w życiu może okazać się fundamentem!

To miejsce jest specjalnie dla Ciebie, to tu możesz ZAWSZE:

  • przyjść godzinę przed spotkaniem, aby porozmawiać z duszpasterzem lub kimś ze wspólnoty;
  • skorzystać ze spowiedzi: w dni powszednie w bazylice w godz. 8:00-8:30 lub przed spotkaniem od 17:00 w kaplicy oraz zawsze, gdy umówisz się indywidualnie (dotyczy zwłaszcza kierownictwa duchowego);
  • zgłosić chęć przygotowania do sakramentu bierzmowania i małżeństwa;
  • włączyć się w działalność charytatywną: zbiórkę ubrań, zabawek, słodyczy i środków finansowych dla dzieci niepełnosprawnych i środowiskowych. Prowadzimy także sprzedaż świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom;
  • spędzić dobrze czas, rozwijając siebie i swoje talenty;
  • wziąć udział w naszych wyjazdach, skupieniach i pielgrzymkach.

Przyjdź, drzwi dla Ciebie są zawsze otwarte!