Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Nasza kaplica

Mieści się w budynku DA 5. Jest sercem tego domu!

kaplica (2)

W kaplicy od poniedziałku do czwartku sprawowana jest Msza Święta o godzinie 19:00, natomiast w piątek o 7:00.

Każdego dnia jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dedykowana Odkupicielowi Człowieka (taki tytuł nosiła pierwsza encyklika Jana Pawła II), a także błogosławionemu Pier Georgio Frassatiemu (patron studentów). Wygląd ołtarza głównego – płaskorzeźby „Ostatnia Wieczerza” zawdzięczamy absolwentom Duszpasterstwa.

W kaplicy przechowywany jest Najświętszy Sakrament, gdzie możesz w samotności i skupieniu trwać na adoracji. Posiadamy także relikwie św. Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi. Możesz także zobaczyć Drogę Krzyżową autorstwa Moniki Frątczak.

Odwiedź nas :)