Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Kaplica

Mieści się w budynku DA 5. Jest sercem tego domu!

kaplica (2)

Dedykowana Odkupicielowi Człowieka (taki tytuł nosiła pierwsza encyklika Jana Pawła II), a także błogosławionemu Pier Georgio Frassatiemu (patron studentów). Wygląd ołtarza głównego – płaskorzeźby „Ostatnia Wieczerza” zawdzięczamy absolwentom Duszpasterstwa.

W kaplicy przechowywany jest Najświętszy Sakrament, gdzie możesz w samotności i skupieniu trwać na adoracji. Posiadamy także relikwie św. Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi. Możesz także zobaczyć Drogę Krzyżową autorstwa Moniki Frątczak.

W kaplicy sprawowana jest codziennie Msza św., a czasem różne grupy korzystają z gościnności naszych progów. W każdy czwartek przez cały dzień w kaplicy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, a wieczorem odbywa się skupienie modlitewne. Rozpoczyna się Mszą świętą o godzinie 19:00, o godz. 20:00 modlimy się wspólnie – może zaskoczyć Cię nasza spontaniczność, entuzjazm, chęć dzielenia się świadectwem wiary, sięganie po Słowo Boże.

Koniecznie przyjdź!