Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Boże Narodzenie

26-12-2015 | « Wróć
Dzięki składajmy Synowi,
Światłości Narodów,
Który ukochał nas sercem z ciała…
/z Hymnu na Rok Miłosierdzia/

 

Boże Narodzenie to czas spotkania z tajemnicą Wcielenia, z żywą Ewangelią, z drugim Człowiekiem. To okazja do żywego i życiodajnego doświadczania miłosierdzia Boga.
Życzymy, aby ten świąteczny czas prowokował nas do stawania się miłosiernymi jak Stwórca. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Z pamięcią w modlitwie
Duszpasterstwa Akademickie Piątka
narodzenie