Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Adoracja Najświętszego Sakramentu

04-11-2013 | « Wróć adoracja (2)

Każdego poranka, w drodze na uczelnię, możesz zatrzymać się i spotkać z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Kaplica DA5: codziennie od 07:30 do 09:30 i w czwartki od 13:30 do 18:00.