Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Jerozolima

Zapraszamy wszystkie osoby związane ze środowiskiem akademickim na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która  odbędzie się od 2 do 9 września 2015. Koszt wyjazdu wynosi 3060 zł.+50USD.
W programie pielgrzymki przewidziana jest wizyta w ważnych, zapisanych na kartach Ewangelii miejscach dla chrześcijan, tj. Betlejem, Cezarea Nowa, Ain Karem, Kafarnaum, Kana Galilejska
i wielu innych. Zaplanowano  również nabożeństwo pokutne i Mszę Św. na Pustyni Judzkiej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rzece Jordan oraz rejs po Jeziorze Galilejskim.
Więcej informacji o wyjeździe możecie uzyskać bezpośrednio w Piątce.

Jeśli pragniesz umocnić swoją wiarę lub Twoje obecne życie jest poszukiwaniem czegoś głębszego, ta pielgrzymka jest właśnie dla Ciebie. Nie zwlekaj z decyzją. Zapisy tylko do 25 marca
u naszych duszpasterzy lub na adres dapiatka@gmail.com

Program Pielgrzymki