Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Jutro święcenia kapłańskie!

24-05-2017 | « Wróć sw1111

Jutro jest bardzo ważny dzień dla naszej archidiecezji! Siedmiu diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjmie jutro z rąk biskupa Marka Marczaka sakrament święceń w stopniu prezbitera. Uroczystość odbędzie się jutro o godz. 16 w Bazylice Archikatedralnej Łodzi. Przez święcenia kapłan otrzymuje określoną moc Bożą i zostaje posłany do braci i sióstr w wierze. Działa on w osobie Chrystusa. Jest odpowiedzialny za Kościół. Dlatego ważne jest to, aby wierni pamiętali o modlitwie za kapłanów oraz uczestniczyli w tak ważnej uroczystości, jaką są święcenia kapłańskie. (fot. Strona Archidiecezji Łódzkiej)