Duszpasterstwo Akademickie

Piątka

w Łodzi

Boże Narodzenie

23-12-2014 | « Wróć

szopka 1

„Miłość nie istniałaby, gdybyśmy byli do niej zmuszani”
ks. Jerzy Popiełuszko

Życzymy, Wam i waszym Rodzinom, by to Boże Narodzenie pozwoliło w wolności odnaleźć drogę do Betlejem.

Dziękujemy za wasze zaangażowanie w działalność Duszpasterstwa w tym roku.

Studenci i Duszpasterze Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka”